Virtual Curricula

В този раздел Младежки организации от цял свят могат да намерят удобни материали, разработени в рамките на виртуални учебни програми за самоподготовка за младежки организации, включително набор от образователни курсове под формата на презентации:

2.1. Управление на младежки спортни събития
2.2. Управление на проекти
2.3. Управление на доброволци и права на доброволци
2.4. Събиране на средства: програми и безвъзмездни средства
2.5. Спонсорство за младежки събития
2.6. Младежката работа по време на пандемия (COVID-19)
2.7. „Учене чрез спорт“ – полезни връзки
2.8. Разширяване на разработването на стратегии за младежки организации

Управление на младежки спортни събития

Управление на доброволци и права на доброволци

Спонсорство за младежки събития

„Учене чрез спорт“ – полезни връзки

Младежки проекти – Мениджмънт

Събиране на средства: програми и безвъзмездни средства

Младежка работа по време на пандемия

Разширяване на разработването на стратегии за младежки организации