Младежки обмен

ENGAJAMUNDO беше домакин на Младежкия обмен в Сао Пауло (Бразилия) през ноември 2019 г. Engajamundo е младежка организация, създадена от млади хора, които вярват в своята отговорност като ключова част от решението, за да се справят с най-големите социални и екологични предизвикателства на Бразилия и Светът. По време на младежкия обмен ние внедрихме и разпространихме изпитаните инструменти по време на обучението на треньори.
Цели:

  • Да предоставя на младите хора информация за обучението чрез спорт
  • Да се разработят иновативни уроци „Учене чрез спорт“ за младежки работници
  • Насърчаване на усещането на младите хора за социална отговорност и справедливи и равни шансове за развитие в техните общества;