За проекта

„Учене чрез спорт“ (УЧС) е трансконтинентално изграждане на капацитет в областта на младежки проект, който има за цел да разработи, тества и разпространява иновативни спортни методи, които изграждат умения у младежите и помагат на обществото да предотврати престъпността сред непълнолетните. Проектът е координиран от Champions Factory LTD и включва спортни младежки организации от Перу, Колумбия, Бразилия и България, Великобритания, Румъния.

„Учене чрез спорт“ (УЧС) е трансконтинентално изграждане на капацитет в областта на младежки проект, който има за цел да разработи, тества и разпространява иновативни спортни методи, които изграждат умения у младежите и помагат на обществото да предотврати престъпността сред непълнолетните. Проектът е координиран от Champions Factory LTD и включва спортни младежки организации от Перу, Колумбия, Бразилия и България, Великобритания, Румъния.
Learning-through-sport-2
Learning-through-sport-1
Learning-through-sport-2

Цели на „Учене чрез спорт“

Да насърчава сътрудничеството и обмена на добри практики между 6 организации от 6 държави от 2 континента.

Да се подобри качеството и признанието на младежката работа чрез разработване, тестване и разпространение на иновативни уроци „Учене чрез спорт“ за младежи.

Да се подобрят уменията при младежи, които са преживяли престъпление, участвали в престъпление или са изложени на риск от престъпление, като ги включат в транснационална неформална учебна мобилност.

Да се повиши осведомеността относно използването на спорта като мощен инструмент за достигане до младежта.

“Learning through Sport” Objectives

Да насърчава сътрудничеството и обмена на добри практики между 6 организации от 6 държави от 2 континента.

Да се подобри качеството и признанието на младежката работа чрез разработване, тестване и разпространение на иновативни уроци „Учене чрез спорт“ за младежи.

Да се подобрят уменията при младежи, които са преживяли престъпление, участвали в престъпление или са изложени на риск от престъпление, като ги включат в транснационална неформална учебна мобилност.

Да се повиши осведомеността относно използването на спорта като мощен инструмент за достигане до младежта.

Предистория на „Учене чрез спорт“

„Престъпността сред непълнолетните, известна още като„ непълнолетни престъпници ”, е участието в незаконни действия на непълнолетни престъпници – непълнолетни, обикновено дефинирани като лица на възраст между 10 и 18 години, които са извършили някакво деяние, което нарушава закона. Това явление се превърна в широко разпространена заплаха за сигурността на нашите градове и има отрицателно въздействие върху развитието на нашето общество. Статистическите данни показват, че делът на насилствените действия, извършени от младежи, се увеличава през последните години и по -конкретно държавите, участващи в Проектът „Учене чрез спорт“ са изправени пред високи нива на престъпност:

  • В Обединеното кралство, според статистиката на младежкото правосъдие от април 2016 г.-март 2017 г., 28400 деца и младежи са били предупреждавани или осъждани, децата и младите хора от ЧАМЕ (чернокожи, азиатски и малцинствени етноси) са били задържани, 1600 деца и младежи са били осъдени и задържани, а 42,2% от децата и младите хора са били повторни извършители.
  • In April 2017 the Council of Europe Commissioner for Human Rights urged the authorities in Romania to acknowledge the severe discrimination against Roma and to implement the 2015-2020 Roma Inclusion Strategy.
  • Памплона Алта е един от най -бедните квартали в Перу и е този с най -високи нива на престъпност. Така наречената „Стена на срама“ в столицата Лима е висока над три метра и е изградена от дебел бетон и увенчана с макари от бодлива тел. Тази внушителна бариера е един от най -ярките примери за нарастващата склонност на Перу към затворени общности, тъй като е построена, за да изключи бедните и социално слабите граждани от по -богатите райони на града. Младежите на Памплона Алта често стават жертва на грабеж и кражба или се занимават с престъпни действия поради бедност и липса на възможности за социална ангажираност.
Предистория на „Учене чрез спорт“

„Престъпността сред непълнолетните, известна още като„ непълнолетни престъпници ”, е участието в незаконни действия на непълнолетни престъпници – непълнолетни, обикновено дефинирани като лица на възраст между 10 и 18 години, които са извършили някакво деяние, което нарушава закона. Това явление се превърна в широко разпространена заплаха за сигурността на нашите градове и има отрицателно въздействие върху развитието на нашето общество. Статистическите данни показват, че делът на насилствените действия, извършени от младежи, се увеличава през последните години и по -конкретно държавите, участващи в Проектът „Учене чрез спорт“ са изправени пред високи нива на престъпност:

  • В Обединеното кралство, според статистиката на младежкото правосъдие от април 2016 г.-март 2017 г., 28400 деца и младежи са били предупреждавани или осъждани, децата и младите хора от ЧАМЕ (чернокожи, азиатски и малцинствени етноси) са били задържани, 1600 деца и младежи са били осъдени и задържани, а 42,2% от децата и младите хора са били повторни извършители.
  • През април 2017 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека призова властите в Румъния да признаят тежката дискриминация спрямо ромите и да приложат стратегията за приобщаване на ромите 2015-2020 г.
  • Памплона Алта е един от най -бедните квартали в Перу и е този с най -високи нива на престъпност. Така наречената „Стена на срама“ в столицата Лима е висока над три метра и е изградена от дебел бетон и увенчана с макари от бодлива тел. Тази внушителна бариера е един от най -ярките примери за нарастващата склонност на Перу към затворени общности, тъй като е построена, за да изключи бедните и социално слабите граждани от по -богатите райони на града. Младежите на Памплона Алта често стават жертва на грабеж и кражба или се занимават с престъпни действия поради бедност и липса на възможности за социална ангажираност.
  • Почти четири на всеки 1000 бразилски подрастващи, живеещи в най-големите бразилски градове, са убити преди 19-годишна възраст, според нов доклад на ООН, който илюстрира как бразилските младежи плащат най-високата цена за престъпления и насилие. Тежките предстъпления са предизвикали въпросът и поляризираното мнение около противоречива мярка в Конгреса за намаляване на възрастта за наказателна отговорност от 18 на 16 години, която трябва да бъде гласувана през март 2018 г.
  • В България обхватът и броят на насилието и престъпността са доста широки, като се има предвид настоящата бежанска криза и продължаващите конфликти с ромите. Българското министерство на младежта и спорта е включило в своите приоритети социалното включване на младежки групи в неравностойно положение от различна религия, произход и етнос.
  • В Колумбия децата и подрастващите под 18 години представляват 11 % от всички арести, извършени през 2017 г., като 29 943 ареста са докладвани от полицията, което представлява 33 % увеличение в сравнение с 2016 г., според Националния изследователски институт на Колумбия.