Активности

„Учене чрез спорт“ е създадено според нуждите на всички партньорски организации и младежите, с които работят, наред с националните приоритети на страните в проекта, ERASMUS+ приоритетите и младежките политики на ЕС. За да постигнем целите на проекта, сме планирали следните взаимосвързани младежки събития:

„Учене чрез спорт“ е създадено според нуждите на всички партньорски организации и младежите, с които работят, наред с националните приоритети на страните в проекта, ERASMUS+ приоритетите и младежките политики на ЕС. За да постигнем целите на проекта, сме планирали следните взаимосвързани младежки събития:

Карта на всички дейности в проект „Учене чрез спорт“

Карта на всички дейности в проект „Учене чрез спорт“