PARTENERII NOŞTRI

Champions Factory Bulgaria & UK

Champions Factory este o organizaţie internaţională neguvernamentală ce aduce schimbări sociale prin inovaţii în educaţie, traininguri, tineret şi sport, cu birouri în Bulgaria, Marea Britanie, Irlanda şi Turcia. Organizaţia activează în domeniile Tineret, Sport şi Societate, capacităţii trans-continentale de construrire de proiecte, Formare Profesională şi Educaţională, Evenimente Personalizate şi Educaţie pentru adulţi. Organizaţiei i-au fost acordate şi au implementat peste 15 proiecte educaţionale.

Organizaţia activează în următoarele domenii:

 • Tineret şi tinerii muncitori – prin metodologii educaţionale inovative organizaţia dezvoltă şi susţine tinerii pentru a fi cetăţeni activi şi pentru a-şi atinge potenţialul la capacitate maximă, la nivel naţional şi internţtional.
 • Formare profesională si educaţională – organizaţia conduce cel mai mare consorţiu de educaţie şi formare printre şcolile cu profil sportiv din Bulgaria, având 5 membri ai şcolilor sportive
 • Educaţie pentru adulţi – Champions Factory oferă cursuri de predare şi formare pentru personalul organizaţiilor de educaţie a adulţilor pe teme cum ar fi clasele interculturale, toleranţă şi diversitate şi management sportiv.
 • Mountain Biking – dezvoltarea mountain biking-ului în Bulgaria şi Europa.

Champions Factory Bulgaria & UK

Champions Factory este o organizaţie internaţională neguvernamentală ce aduce schimbări sociale prin inovaţii în educaţie, traininguri, tineret şi sport, cu birouri în Bulgaria, Marea Britanie, Irlanda şi Turcia. Organizaţia activează în domeniile Tineret, Sport şi Societate, capacităţii trans-continentale de construrire de proiecte, Formare Profesională şi Educaţională, Evenimente Personalizate şi Educaţie pentru adulţi. Organizaţiei i-au fost acordate şi au implementat peste 15 proiecte educaţionale.

Organizaţia activează în următoarele domenii:

 • Tineret şi tinerii muncitori – prin metodologii educaţionale inovative organizaţia dezvoltă şi susţine tinerii pentru a fi cetăţeni activi şi pentru a-şi atinge potenţialul la capacitate maximă, la nivel naţional şi internţtional.
 • Formare profesională si educaţională – organizaţia conduce cel mai mare consorţiu de educaţie şi formare printre şcolile cu profil sportiv din Bulgaria, având 5 membri ai şcolilor sportive
 • Educaţie pentru adulţi – Champions Factory oferă cursuri de predare şi formare pentru personalul organizaţiilor de educaţie a adulţilor pe teme cum ar fi clasele interculturale, toleranţă şi diversitate şi management sportiv.
 • Mountain Biking – dezvoltarea mountain biking-ului în Bulgaria şi Europa.

Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru

Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru (BVBP) este o organizaţie naţională de tineret care desfăşoară activităţi de voluntariat la nivel naţional. A fost creată în 1982 iar sediul central se află în Lima, cu filiale locale în 17 regiuni ale ţării. În fiecare an ei organizează mai mult de 20 de proiecte, şi de la crearea lor, au organizat 458 schimburi naţionale şi internaţionale. BVBP activează în 12 domenii diferite şi organizează:

 • Proiecte naţionale cum ar fi schimbul cultural naţional, voluntariat, campanii naţionale.
 • Proiecte internaţionale cum ar fi EVS, Job shadowing, Canada World Youth, Youth Leaders in Action, Global Learner Program, International Aboriginal Youth, programe de internship şi voluntariat internaţional (atât pe termen scurt cât şi pe termen lung).
 • Proiecte naţionale cum ar fi schimbul cultural naţional, voluntariat, campanii naţionale.

Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru

Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru (BVBP) este o organizaţie naţională de tineret care desfăşoară activităţi de voluntariat la nivel naţional. A fost creată în 1982 iar sediul central se află în Lima, cu filiale locale în 17 regiuni ale ţării. În fiecare an ei organizează mai mult de 20 de proiecte, şi de la crearea lor, au organizat 458 schimburi naţionale şi internaţionale. BVBP activează în 12 domenii diferite şi organizează:

 • Proiecte naţionale cum ar fi schimbul cultural naţional, voluntariat, campanii naţionale.
 • Proiecte internaţionale cum ar fi EVS, Job shadowing, Canada World Youth, Youth Leaders in Action, Global Learner Program, International Aboriginal Youth, programe de internship şi voluntariat internaţional (atât pe termen scurt cât şi pe termen lung).
 • Proiecte naţionale cum ar fi schimbul cultural naţional, voluntariat, campanii naţionale.

Fundacion Grupo Internacional de Paz y Desarrollo (GIP)

GIP este o organizaţie non-profit dedicată transformării sociale pentru construirea păcii în America Latină, care foloseşte mecanisme inovative pentru a consolida capacitatea indivizilor, a comunităţilor şi a societăţii de a întrerupe ciclul între generaţii al violenţei. În perioada de existenţă a GIP, sportul a fost cel mai bun aliat în această căutare.

GIP conlucrează cu guverne, universităţi, organizaţii internaţionale şi sectorul terţiar în căutarea de propuneri care să influenţeze favorabil procesul de pace în teritoriu , în perspectiva prevenţiei, reconcilierii şi restaurării comunităţilor afectate. Un conţinut metodologic bogat caracterizează acţiunile GIP, axate pe dezvoltarea personală şi capacitatea comunităţilor de a răspunde asertiv la ameninţările sociale cu o istorie a conflictelor armate şi a violenţei. GIP a dezvoltat o strategie operaţională şi metodologică numită Strategia 7P, care are ca punct de plecare experienţa GIP şi metodologiile dezvoltate împreună cu aliaţii săi pentru a promova procesele de construire a păcii şi prevenire a criminalităţii sociale.

Mulţumită pregătirii şi sprijinului liderilor sportivi în utilizarea sportului ca mijloc de transformare socială şi consolidare a păcii, aceştia se află în fruntea acestei strategii în comunităţile lor, oferind iniţiative orientate către tineri şi utilizând discipline diferite. Scopul acestei strategii este de a transforma imaginaţia şi comportamentele asociate cu ilegalităţile şi violenţa, reconcilierea şi restaurarea spaţiilor fizice de locuit din comunitate.

Experienţa de peste 8 ani în lucrul cu comunităţile afectate de conflictele armate din Columbia şi utilizarea sportului ca instrument de transformare socială, care este întărită de alte strategii care implică diferiţi membri ai comunităţilor, au oferit GIP învăţături relevante pentru a dezvolta modele care vizează transformări sociale de un impact ridicat şi adaptarea acelor modele unor contexte diferite şi variate.

gip

Fundacion Grupo Internacional de Paz y Desarrollo (GIP)

GIP este o organizaţie non-profit dedicată transformării sociale pentru construirea păcii în America Latină, care foloseşte mecanisme inovative pentru a consolida capacitatea indivizilor, a comunităţilor şi a societăţii de a întrerupe ciclul între generaţii al violenţei. În perioada de existenţă a GIP, sportul a fost cel mai bun aliat în această căutare.

GIP conlucrează cu guverne, universităţi, organizaţii internaţionale şi sectorul terţiar în căutarea de propuneri care să influenţeze favorabil procesul de pace în teritoriu , în perspectiva prevenţiei, reconcilierii şi restaurării comunităţilor afectate. Un conţinut metodologic bogat caracterizează acţiunile GIP, axate pe dezvoltarea personală şi capacitatea comunităţilor de a răspunde asertiv la ameninţările sociale cu o istorie a conflictelor armate şi a violenţei. GIP a dezvoltat o strategie operaţională şi metodologică numită Strategia 7P, care are ca punct de plecare experienţa GIP şi metodologiile dezvoltate împreună cu aliaţii săi pentru a promova procesele de construire a păcii şi prevenire a criminalităţii sociale.

Mulţumită pregătirii şi sprijinului liderilor sportivi în utilizarea sportului ca mijloc de transformare socială şi consolidare a păcii, aceştia se află în fruntea acestei strategii în comunităţile lor, oferind iniţiative orientate către tineri şi utilizând discipline diferite. Scopul acestei strategii este de a transforma imaginaţia şi comportamentele asociate cu ilegalităţile şi violenţa, reconcilierea şi restaurarea spaţiilor fizice de locuit din comunitate.

Experienţa de peste 8 ani în lucrul cu comunităţile afectate de conflictele armate din Columbia şi utilizarea sportului ca instrument de transformare socială, care este întărită de alte strategii care implică diferiţi membri ai comunităţilor, au oferit GIP învăţături relevante pentru a dezvolta modele care vizează transformări sociale de un impact ridicat şi adaptarea acelor modele unor contexte diferite şi variate.

Associatia Libre La Educatie, Cultura Si Sport

Este un ONG românesc, care a fost înfiinţat în Martie 2014 pentru a susţine tineretul în societate prin facilitarea accesului acestuia la educaţie, incluziune, egalitate de gen, cetăţenie activă, cultură şi sport, atât prin programe de formare cât şi prin proiecte pentru a îi ajuta, menţine şi dezvolta valorile individuale ale fiecăruia.

Misiunea asociaţiei este de a promova educaţia non-formala de calitate prin iniţierea şi desfășurarea de activităţi incluzive, culturale, educaţionale şi civice, în rândul tinerilor. Viziunea organizaţiei este aceea de a oferi educaţie non-formală tinerilor prin intermediul mai multor canale cum ar fi sportul, cultura şi diferite metodologii educaţionale non-formale. În ultimii patru ani, au câştigat activităţi şi experienţe relevante în educaţia non-formală, coaching, exprimarea de sine, jocuri de simulare, învăţarea reciprocă, învăţarea prin practică şi învăţarea experimentală în domeniul muncii pentru tineret.

În domeniul educaţional, organizează cluburi de lectură în şcoli în cadrul cărora încurajează alfabetizarea şi dezbaterea în rândul copiilor. De asemenea aceştia organizează şcoli de vară pentru copii, părinţii şi învăţătorii din mediul rural.

În ceea ce priveşte activităţile culturale, au organizat competiţii naţionale de caligrafie care au fost desfăşurate în parteneriat cu Ministerul Culturii din România şi Biblioteca Naţionala din România. Au organizat proiecte diplomatice în India pentru schimbul de bune practici în educaţie, idei, informaţii şi alte aspecte culturale în rândul naţiunilor române şi indiene.

Au implementat şi au fost parteneri în numeroase programe de schimburi de tineret Erasmus+ în domeniul sportului. În prezent aceştia sunt implicaţi într-un proiect de consolidare a capacităţilor numit: „Emanciparea femeilor prin sport”, folosind sportul ca o unealtă pentru emanciparea femeilor.

Associatia Libre La Educatie, Cultura Si Sport

Este un ONG românesc, care a fost înfiinţat în Martie 2014 pentru a susţine tineretul în societate prin facilitarea accesului acestuia la educaţie, incluziune, egalitate de gen, cetăţenie activă, cultură şi sport, atât prin programe de formare cât şi prin proiecte pentru a îi ajuta, menţine şi dezvolta valorile individuale ale fiecăruia.

Misiunea asociaţiei este de a promova educaţia non-formala de calitate prin iniţierea şi desfășurarea de activităţi incluzive, culturale, educaţionale şi civice, în rândul tinerilor. Viziunea organizaţiei este aceea de a oferi educaţie non-formală tinerilor prin intermediul mai multor canale cum ar fi sportul, cultura şi diferite metodologii educaţionale non-formale. În ultimii patru ani, au câştigat activităţi şi experienţe relevante în educaţia non-formală, coaching, exprimarea de sine, jocuri de simulare, învăţarea reciprocă, învăţarea prin practică şi învăţarea experimentală în domeniul muncii pentru tineret.

În domeniul educaţional, organizează cluburi de lectură în şcoli în cadrul cărora încurajează alfabetizarea şi dezbaterea în rândul copiilor. De asemenea aceştia organizează şcoli de vară pentru copii, părinţii şi învăţătorii din mediul rural.

În ceea ce priveşte activităţile culturale, au organizat competiţii naţionale de caligrafie care au fost desfăşurate în parteneriat cu Ministerul Culturii din România şi Biblioteca Naţionala din România. Au organizat proiecte diplomatice în India pentru schimbul de bune practici în educaţie, idei, informaţii şi alte aspecte culturale în rândul naţiunilor române şi indiene.

Au implementat şi au fost parteneri în numeroase programe de schimburi de tineret Erasmus+ în domeniul sportului. În prezent aceştia sunt implicaţi într-un proiect de consolidare a capacităţilor numit: „Emanciparea femeilor prin sport”, folosind sportul ca o unealtă pentru emanciparea femeilor.

Engajamundo

Obiectivul principal al Engajamundo este de a instrui tinerii pentru a fi conştienţi de impactul lor social şi de mediu, capabili să participe efectiv în luarea deciziilor ce pot influenţa comunităţile acestora, ţările acestora şi lumea. Organizaţia acţioneaza prin următoarele moduri:

 • Educaţie – prin traininguri create de tineri, au crescut conştientizarea faţă de provocările pe care le au tinerii din toată lumea şi legătura dintre realitatea locală şi aceste dezbateri globale.
 • Mobilizare – Reteaua Engajamundo are mai mult de 1.500 de tineri in 27 de state din Brazilia. Au voluntari din toate regiunile tarii, care desfasoara nenumarate activitati care fac lucrurile sa se intample.
 • Mobilizare – Reţeaua Engajamundo are mai mult de 1.500 de tineri în 27 de state din Brazilia. Au voluntari din toate regiunile ţării, care desfăşoară nenumărate activităţi care fac lucrurile să se întâmple.
 • Activism – apără poziţiile politice coordonate de tineri în toate domeniile în care aceştia activează. Ei luptă pentru un acces mai mare al tinerilor în procesele decizionale internaţionale.

Engajamundo

Obiectivul principal al Engajamundo este de a instrui tinerii pentru a fi conştienţi de impactul lor social şi de mediu, capabili să participe efectiv în luarea deciziilor ce pot influenţa comunităţile acestora, ţările acestora şi lumea. Organizaţia acţioneaza prin următoarele moduri:

 • Educaţie – prin traininguri create de tineri, au crescut conştientizarea faţă de provocările pe care le au tinerii din toată lumea şi legătura dintre realitatea locală şi aceste dezbateri globale.
 • Mobilizare – Reteaua Engajamundo are mai mult de 1.500 de tineri in 27 de state din Brazilia. Au voluntari din toate regiunile tarii, care desfasoara nenumarate activitati care fac lucrurile sa se intample.
 • Mobilizare – Reţeaua Engajamundo are mai mult de 1.500 de tineri în 27 de state din Brazilia. Au voluntari din toate regiunile ţării, care desfăşoară nenumărate activităţi care fac lucrurile să se întâmple.
 • Activism – apără poziţiile politice coordonate de tineri în toate domeniile în care aceştia activează. Ei luptă pentru un acces mai mare al tinerilor în procesele decizionale internaţionale.