Партньори

Champions Factory Bulgaria & UK

Champions Factory е международна неправителствена организация, внасяща социални промени чрез иновации в образованието, обучението, младежта и спорта, с офиси в България, Великобритания, Ирландия и Турция. Те работят в областта на младежта, спорта и обществото, трансконтиненталните проекти за изграждане на капацитет, професии и образователното обучение, персонализирани събития и образование за възрастни. Те са получили и са реализирали повече от 15 образователни проекта.

Те работят в следните области:

 • Младежи и младежки работници – Чрез иновативни образователни методологии те разработват и дават възможност на младите хора да бъдат активни граждани и да достигнат своя потенциал до пълен капацитет на национално и международно ниво.
 • Професионално и образователно обучение – Те управляват най -големия консорциум за образование и обучение сред спортните училища в България, с 5 спортни училища, които са членове.
 • Учащи възрастни – Champions Factory предлага курсове за преподаване и обучение за служители на организации за образование на възрастни по теми като междукултурни класни стаи, толерантност и разнообразие и управление на спорта.
 • Mountain Biking – Развитие на планинско колоездене в България и Европа.

Champions Factory Bulgaria & UK

Champions Factory е международна неправителствена организация, внасяща социални промени чрез иновации в образованието, обучението, младежта и спорта, с офиси в България, Великобритания, Ирландия и Турция. Те работят в областта на младежта, спорта и обществото, трансконтиненталните проекти за изграждане на капацитет, професии и образователното обучение, персонализирани събития и образование за възрастни. Те са получили и са реализирали повече от 15 образователни проекта.

Те работят в следните области:

 • Младежи и младежки работници – Чрез иновативни образователни методологии те разработват и дават възможност на младите хора да бъдат активни граждани и да достигнат своя потенциал до пълен капацитет на национално и международно ниво.
 • Професионално и образователно обучение – Те управляват най -големия консорциум за образование и обучение сред спортните училища в България, с 5 спортни училища, които са членове.
 • Учащи възрастни – Champions Factory предлага курсове за преподаване и обучение за служители на организации за образование на възрастни по теми като междукултурни класни стаи, толерантност и разнообразие и управление на спорта.
 • Mountain Biking – Развитие на планинско колоездене в България и Европа.

Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru

Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru (BVBP) е национална младежка организация, която развива доброволни услуги на национално ниво. Тя е създадена през 1982 г., а националното седалище е в град Лима, с местни клонове в 17 региона на страната. Всяка година те организират повече от 20 проекта, а от създаването им са организирали 458 национални и международни обмена. BVBP работи в 12 различни области и организира:

 • Работни лагери, чиято цел е насърчаването на срещи и обмен между участниците, неформалното обучение, откриването на територия и нейното население, конфронтирането с различни култури, ангажирането и помагането на другите.
 • Национални проекти като национален културен обмен, доброволчество, национални кампании.
 • Международни проекти като EVS, Job shadowing, Canada World Youth, Youth Leaders in Action, Global Learner Program, International Aboriginal Youth, стажантски програми и международно доброволчество (краткосрочно и дългосрочно).

Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru

Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Peru (BVBP) е национална младежка организация, която развива доброволни услуги на национално ниво. Тя е създадена през 1982 г., а националното седалище е в град Лима, с местни клонове в 17 региона на страната. Всяка година те организират повече от 20 проекта, а от създаването им са организирали 458 национални и международни обмена. BVBP работи в 12 различни области и организира:

 • Работни лагери, чиято цел е насърчаването на срещи и обмен между участниците, неформалното обучение, откриването на територия и нейното население, конфронтирането с различни култури, ангажирането и помагането на другите.
 • Национални проекти като национален културен обмен, доброволчество, национални кампании.
 • Международни проекти като EVS, Job shadowing, Canada World Youth, Youth Leaders in Action, Global Learner Program, International Aboriginal Youth, стажантски програми и международно доброволчество (краткосрочно и дългосрочно).

Fundacion Grupo Internacional de Paz y Desarrollo (GIP)

GIP е организация с нестопанска цел, ангажирана със социална трансформация за изграждане на мир в Латинска Америка, която използва иновативни техники за укрепване на капацитета на отделните хора, общностите и обществото за прекъсване на цикъла на насилие между поколенията. През годините на съществуване на GIP спортът е най -добрият съюзник в това търсене.

GIP работи с правителства, университети, международни организации и трети сектор в предложения, които се стремят да повлияят благоприятно на процеса на мир на територията, с перспективите за предотвратяване, помирение и възстановяване на засегнатите общности. Високото методологично съдържание характеризира действията на GIP, ориентирани към личностното развитие и способността на общността да реагира категорично на социални заплахи с история на въоръжени конфликти и насилие. GIP е разработила методологична и оперативна стратегия, наречена 7P Strategy, която се очертава и взема като отправна точка опитът на GIP и методологиите, разработени съвместно със своите партьори за насърчаване на изграждането на мира и процесите за превенция на социалната престъпност.

Благодарение на обучението и подкрепата на спортните лидери в използването на спорта като средство за социална трансформация и изграждане на мир, те са пред тази стратегия в своите общности, предлагайки инициативи, ориентирани към младите хора и използващи различни дисциплини. Целта на тази стратегия е трансформацията на въображението и поведението, свързани с незаконността и насилието, помирението и възстановяването на физическите пространства за живот в общността.

Над 8 -годишен опит в работата в общности, засегнати от въоръжения конфликт в Колумбия, и използване на спорта като инструмент за социална трансформация, подсилен от други стратегии, включващи различни членове на общностите, дадоха на GIP значими знания за разработване на модели, насочени към високи резултати да повлияе на социалната трансформация и да адаптира тези модели към различни и разнообразни контексти.

gip

Fundacion Grupo Internacional de Paz y Desarrollo (GIP)

GIP е организация с нестопанска цел, ангажирана със социална трансформация за изграждане на мир в Латинска Америка, която използва иновативни техники за укрепване на капацитета на отделните хора, общностите и обществото за прекъсване на цикъла на насилие между поколенията. През годините на съществуване на GIP спортът е най -добрият съюзник в това търсене.

GIP работи с правителства, университети, международни организации и трети сектор в предложения, които се стремят да повлияят благоприятно на процеса на мир на територията, с перспективите за предотвратяване, помирение и възстановяване на засегнатите общности. Високото методологично съдържание характеризира действията на GIP, ориентирани към личностното развитие и способността на общността да реагира категорично на социални заплахи с история на въоръжени конфликти и насилие. GIP е разработила методологична и оперативна стратегия, наречена 7P Strategy, която се очертава и взема като отправна точка опитът на GIP и методологиите, разработени съвместно със своите партьори за насърчаване на изграждането на мира и процесите за превенция на социалната престъпност.

Благодарение на обучението и подкрепата на спортните лидери в използването на спорта като средство за социална трансформация и изграждане на мир, те са пред тази стратегия в своите общности, предлагайки инициативи, ориентирани към младите хора и използващи различни дисциплини. Целта на тази стратегия е трансформацията на въображението и поведението, свързани с незаконността и насилието, помирението и възстановяването на физическите пространства за живот в общността.

Над 8 -годишен опит в работата в общности, засегнати от въоръжения конфликт в Колумбия, и използване на спорта като инструмент за социална трансформация, подсилен от други стратегии, включващи различни членове на общностите, дадоха на GIP значими знания за разработване на модели, насочени към високи резултати да повлияе на социалната трансформация и да адаптира тези модели към различни и разнообразни контексти.

Associatia Libre La Educatie, Cultura Si Sport

е румънска неправителствена организация, създадена през март 2014 г. за подпомагане на младите хора в обществото чрез улесняване на достъпа до образование, приобщаване, равенство между половете, активно гражданство, култура и спорт чрез програми за обучение и проекти за подпомагане, поддържане и развитие на ценностите на всеки индивид .

Мисията на асоциацията е да насърчава качественото неформално образование, като инициира и осъществява приобщаващи, културни, образователни, граждански и спортни дейности сред младите хора. Тяхната визия е да осигурят неформално образование на младите хора чрез множество канали като спорт, култура и различни неформални образователни методи. През последните четири години те са придобили съответни дейности и опит в неформалното образование, трениране , самоизразяване, симулационни игри, връстници, учене чрез дейстие и експериментално обучение в областта на младежката работа.

В областта на образованието те организират читалищни клубове в училища, в които насърчават грамотността и дебатите сред децата. Те също така провеждат летни училища в провинцията за деца, родители и учители от селските райони.

По отношение на културната дейност те проведоха национални състезания по калиграфия, които бяха реализирани в партньорство с румънския министър на културата и румънската национална библиотека. Те са организирали проекти за културна дипломация в Индия за обмен на най -добри практики в образованието, идеи, информация и други аспекти на културата между румънските и индийските нации.

Те са внедрили и са били партньори в редица младежки обмени по програма „Еразъм+“ в областта на спорта. В момента те също участват в проект за изграждане на капацитет, наречен „Овластяване на жените чрез спорт“, използвайки спорта като инструмент за овластяване на жените.

Associatia Libre La Educatie, Cultura Si Sport

е румънска неправителствена организация, създадена през март 2014 г. за подпомагане на младите хора в обществото чрез улесняване на достъпа до образование, приобщаване, равенство между половете, активно гражданство, култура и спорт чрез програми за обучение и проекти за подпомагане, поддържане и развитие на ценностите на всеки индивид .

Мисията на асоциацията е да насърчава качественото неформално образование, като инициира и осъществява приобщаващи, културни, образователни, граждански и спортни дейности сред младите хора. Тяхната визия е да осигурят неформално образование на младите хора чрез множество канали като спорт, култура и различни неформални образователни методи. През последните четири години те са придобили съответни дейности и опит в неформалното образование, трениране , самоизразяване, симулационни игри, връстници, учене чрез дейстие и експериментално обучение в областта на младежката работа.

В областта на образованието те организират читалищни клубове в училища, в които насърчават грамотността и дебатите сред децата. Те също така провеждат летни училища в провинцията за деца, родители и учители от селските райони.

По отношение на културната дейност те проведоха национални състезания по калиграфия, които бяха реализирани в партньорство с румънския министър на културата и румънската национална библиотека. Те са организирали проекти за културна дипломация в Индия за обмен на най -добри практики в образованието, идеи, информация и други аспекти на културата между румънските и индийските нации.

Те са внедрили и са били партньори в редица младежки обмени по програма „Еразъм+“ в областта на спорта. В момента те също участват в проект за изграждане на капацитет, наречен „Овластяване на жените чрез спорт“, използвайки спорта като инструмент за овластяване на жените.

Engajamundo

Основната цел на Engajamundo е да обучи младите хора да осъзнават своето социално и екологично въздействие, способността да участват ефективно в решения, които могат да повлияят на техните общности, на тяхната страна и на света. Те действат по следните начини:

 • Образование – Чрез обучения, създадени от млади хора, те повишават осведомеността за предизвикателствата, пред които са изправени младите хора по целия свят, и връзката между местната реалност и тези глобални дебати.
 • Мобилизация – Мрежата Engajamundo има повече от 1500 млади хора в 27 -те държави на Бразилия. Те имат доброволци от всички региони на страната, които извършват безброй дейности, които помагат Engaja да се осъществи.
 • Участие – Те искат да гарантират, че участието на младите бразилци в международните процеси е квалифицирано и приобщаващо, така че действията им да имат реално въздействие върху решенията, взети от правителството.
 • Активизъм – Те защитават политическите позиции, координирани от младите хора във всички теми, по които работят. Те се борят за по-голям достъп до младежта за международните процеси на вземане на решения

Engajamundo

Основната цел на Engajamundo е да обучи младите хора да осъзнават своето социално и екологично въздействие, способността да участват ефективно в решения, които могат да повлияят на техните общности, на тяхната страна и на света. Те действат по следните начини:

 • Образование – Чрез обучения, създадени от млади хора, те повишават осведомеността за предизвикателствата, пред които са изправени младите хора по целия свят, и връзката между местната реалност и тези глобални дебати.
 • Мобилизация – Мрежата Engajamundo има повече от 1500 млади хора в 27 -те държави на Бразилия. Те имат доброволци от всички региони на страната, които извършват безброй дейности, които помагат Engaja да се осъществи.
 • Участие – Те искат да гарантират, че участието на младите бразилци в международните процеси е квалифицирано и приобщаващо, така че действията им да имат реално въздействие върху решенията, взети от правителството.
 • Активизъм – Те защитават политическите позиции, координирани от младите хора във всички теми, по които работят. Те се борят за по-голям достъп до младежта за международните процеси на вземане на решения