Трансформиране на обществото чрез спорт!

„Учене чрез спорт “(УЧС) е трансконтинентално изграждане на капацитет в областта на младежки проект, който разработва, изпробва и разпространява иновативни спортни методи, който изгражда умения у младежите и помага на обществото да предотврати престъпността сред непълнолетните. Проектът се координира от Champions Factory LTD и включва спортни младежки организации от Перу, Колумбия, Бразилия и България и Румъния.
„Ученето чрез спорт“ отговаря на нуждите на всички партньорски организации и младежите, с които работим, наред с националните приоритети на представените в проекта страни, ERASMUS+ Приоритети и младежките политики на ЕС.
„Учене чрез спорт “(УЧС) е трансконтинентално изграждане на капацитет в областта на младежки проект, който разработва, изпробва и разпространява иновативни спортни методи, който изгражда умения у младежите и помага на обществото да предотврати престъпността сред непълнолетните. Проектът се координира от Champions Factory LTD и включва спортни младежки организации от Перу, Колумбия, Бразилия и България и Румъния.
„Ученето чрез спорт“ отговаря на нуждите на всички партньорски организации и младежите, с които работим, наред с националните приоритети на представените в проекта страни, ERASMUS+ Приоритети и младежките политики на ЕС.

През целия период на проекта сме организирали различни дейности и постигнахме редица резултати!

„Champions Factory LTD“ беше домакин на първоначалната среща през февруари 2019 г. в Лондон (Обединеното кралство). Срещата ни позволи да уточним подробностите относно управлението на проекти, успешното изпълнение и потенциала за местно въздействие.

Повече информация

job shadowing in Columbia

Наблюдение на работата се проведе в Колумбия през април 2019 г. Международният комитет се запозна с различните спортни методи, използвани от GIP Колумбия, и как те насърчават развитието на младите хора и предотвратяват престъпността сред непълнолетните чрез спорт.

Обучението се проведе в Лима (Перу) през септември 2019 г., където младежките работници и младежките лидери се научиха как да предоставят на младите хора алтернатива на престъпността чрез спорт. BVBP е домакин на младежки работници от всички партньорски организации.

Повече информация

Младежите заедно с младежките лидери от всяка партньорска организация се събраха в Сао Пауло, Бразилия през ноември 2019 г., за да проучат иновативната методология „Пътят към решението“, разработена от Engajamundo Brazil.

Повече информация

Оценителен семинар

Ръководителите на проекти се срещнаха онлайн, за да оценят напредъка на проекта и неговия успех, както и да разработят съвместно нови идеи. По време на срещата завършихме инструментариума „Учене чрез спорт“, видео уроците, изследвания, виртуални учебни програми, както и обсъдихме видимостта на проекта, отчитането и последващите действия.

Оценителен Семинар Виртуална Открита Конференция „Учене чрез спорт“

По време на тази открита конференция имаше членове от всички партньорски организации, външни органи, свързани НПО (неправителствени организации), организации на гражданското общество, представители на публични органи на младежки работници и др. Резултатите от проекта бяха обсъдени, местното въздействие беше споделено от младежките работници от партньорските организации, като са планирани и бъдещи съвместни инициативи.

През целия период на проекта сме организирали различни дейности и постигнахме редица резултати!

„Champions Factory LTD“ беше домакин на първоначалната среща през февруари 2019 г. в Лондон (Обединеното кралство). Срещата ни позволи да уточним подробностите относно управлението на проекти, успешното изпълнение и потенциала за местно въздействие.

job shadowing in Columbia

Наблюдение на работата се проведе в Колумбия през април 2019 г. Международният комитет се запозна с различните спортни методи, използвани от GIP Колумбия, и как те насърчават развитието на младите хора и предотвратяват престъпността сред непълнолетните чрез спорт.

Обучението се проведе в Лима (Перу) през септември 2019 г., където младежките работници и младежките лидери се научиха как да предоставят на младите хора алтернатива на престъпността чрез спорт. BVBP е домакин на младежки работници от всички партньорски организации.

Младежите заедно с младежките лидери от всяка партньорска организация се събраха в Сао Пауло, Бразилия през ноември 2019 г., за да проучат иновативната методология „Пътят към решението“, разработена от Engajamundo Brazil.

Проектът се координира от Champions Factory LTS и включва спортни младежки организации от Перу, Колумбия, Бразилия, България, Обединеното кралство, Румъния.

Проектът се координира от Champions Factory LTS и включва спортни младежки организации от Перу, Колумбия, Бразилия, България, Обединеното кралство, Румъния.

В течение на 36 месеца бяха организирани различни дейности за изграждане на капацитет.

В течение на 36 месеца бяха организирани различни дейности за изграждане на капацитет.

Запознайте се с екипа зад проекта Learning Through Sport

Shirin Amin

Director of Champions Factory

Didar Amin

President of Champions Factory

Alex Goteva

Champions Factory

Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Champions Factory и не е задължително да отразява мнението на Европейския съюз.

Запознайте се с екипа зад проекта Learning Through Sport

Shirin Amin

Director of Champions Factory

Didar Amin

President of Champions Factory

Alex Goteva

Champions Factory